За Нас

Deli Catering & Rental

        Основният предмет на дейност на нашата компания е организиране и реализация на корпоративни и частни специални събития, кетъринг услуги и отдаване на кетъринг оборудване и шатри под наем. Ние предоставяме на своите партньори завършени комплексни решения за техните нужди, поемайки управлението на всички етапи на реализацията – от първоначалната идея до крайното изпълнение на проекта, като по този начин свеждаме до минимум „прехвърлянето” на отговорността между отделните звена и изпълнители.

         Предлагаме качество и надеждност за всяка една от услугите, съобразена с всички изисквания за конкретното събитие и клиент.

Ние притежаваме необходимото оборудване, знанията и опита, разполагаме с екип висококвалифицирани специалисти, които са способни да се справят в нестандартни ситуации.

        Предлагаме както традиционни, така и иновативни решения, съобразени с конкретната специфика на събитието и изисквания на възложителя.

 

Dеli Catering & Rental е компания, специализирана в следните направления:

Кетъринг услуги – Deli Catering ®:

 • Консултиране
 • Мениджмънт на събития
 • Подготовка и доставка на храна за специални събития
 • Абонаментно хранене
 • Осигуряване на обслужващ персонал (готвачи, сервиз, бек сервиз)

Отдаване на оборудване под наем –Deli Rental ®

 • Шатри и мобилни сгради, за специални събития
 • Оборудване за настаняване
 • Посуда за храна и напитки
 • Съпътстващо събитията допълнително оборудване
 •  Сцени, подиуми, осветление и озвучаване
 • Логистика и транспорт