Контакти

Административен офис:
София 1113, ж.к. "Гео Милев"
ул. "Николай Коперник" 28-30 (партер)
Управител - Даниел Маринов

Запитване за оферта и връзка с клиенти:

Даниел Маринов
тел: 0889 03 1000

store@delicatering.bg
deli@delicatering.bg
deli@delirental.com

Администратор:
Даниела Маринова
тел: 0886 449 227
events@delicatering.bg

Deli Rental - склад:
район "Искър", бул. "Искърско шосе", № 20,
гр. София 1528

Управител склад:
Иван Гешев
тел: 0885 450 750
e-mail: rental@delicatering.bg

Управител транспорт и логистика:
Петко Петков
тел: 0885 450 730