Контакти

Административен офис:
София 1113, ж.к. "Гео Милев"
ул. "Николай Коперник" 28-30 (партер)
Управител - Даниел Маринов

Запитване за оферта и връзка с клиенти:

Даниел Маринов
тел: 0889 03 1000

deli@delicatering.bg

Администратор:
Даниела Маринова
тел: 0886 449 227

Deli Rental - склад:
район "Искър", бул. "Искърско шосе", № 20,
гр. София 1528

Управител склад:
Петко Петков
тел: 0885 450 750

Транспорт и логистика:
Драгомир Захариев
тел: 0884 503 895