Условия за наемане на оборудване

ДОСТАВКА И ПРИБИРАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ:

Услугата доставка на оборудване се предлага при всяка поръчка, независимо от обема на заявеното оборудване. Оборудването се отдава под наем за ползване от 24 часа, като в цената не е включено позициониране. При желание на Клиента за извършване на тази услуга от нашия екип, тя се калкулира допълнително.

Разходите по транспорта се изчисляват по пазарни цени и в зависимост от географското положение на мястото на доставка спрямо складовата база. Допълнително заплащане при доставка и прибиране на оборудване се налага за пренасяне на оборудването до точка, отдалечена от мястото за разтоварване на превозното средство и при доставки на оборудване на високи или подземни етажи на сгради.
Цената на доставката може да бъде променена и след оглед на мястото за доставка или изграждане.

Всички артикули ще бъдат доставени и прибрани в предварително посочената локация. Клиентът, или упълномощени от него лица, е длъжен да присъства при приемането и изброяването на оборудването, както и при доставката и прибирането на оборудването, в противен случай оценката на представителя на Дели Рентал се счита за вярна.

Оборудването се доставя в определеното за това работно време – от 8.00ч до 20.00ч. Клиентът може да изисква предварително доставка и прибиране на оборудването в определен от него час.

Отговорността за състоянието на оборудването носи Клиентът от момента на приемането му до окончателното издаване на оборудването на представител на Дели Рентал.

Клиентът е длъжен да предпазва оборудването от неблагоприятни климатични условия, както и от увреждането му в следствие действия на негови служители или трети лица.


 

ПОЧИСТВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО

Клиентът има изброените по-долу задължения във връзка с почистване и връщане на оборудването: всички цветни аранжировки, отпадъци, декорации и чуждо оборудване трябва да бъдат отстранени и отделени от оборудването (включително тентите и шатрите) на Дели Рентал преди определения час за прибиране; всички столове и маси трябва да бъдат събрани и подредени по начина, по който са били доставени; всички чаши, чинии, прибори, посуда и кухненско оборудване трябва да бъдат почистени от хранителни остатъци и да бъдат подредени в съответните кутии, касетки или контейнери, по начина, по който са били доставени и да бъдат събрани по видове на мястото за издаване; печки, котлони, грил-машини и хладилници трябва да бъдат почистени от хранителни остатъци; покривките и тъканите трябва да бъдат почистени от хранителните остатъци и да бъдат поставени в предоставените от Дели Рентал прозрачни чували или контейнери.

При наличие на повредено оборудване (специално за покривките, които се връщат скъсани, с изгаряния, дупки, залети с восък или с трайни петна), стойността на същото се възстановява на Дели Рентал от Клиентите в 3 (тридневен) срок от връщането му по пазарни цени, определени от Дели Рентал.