Оборудване под наем

Банкетен официален стол под наем

Банкетен официален стол под наем

Цена: 8 лв.