Оборудване под наем

Банкетен официален стол

Банкетен официален стол

Цена: 9,60 лв.