Оборудване под наем

Банкетен официален стол

Банкетен официален стол

Цена: 8,57 лв.