Оборудване под наем

Бонамат за шварц кафе – 6 литра

Бонамат за шварц кафе – 6 литра

Цена: 25,00 лв.