Оборудване под наем

Бяла пътека под наем (плетен бял килим с дълги туфи) ширина 1,80 м; дължина 4 метра.

Бяла пътека под наем (плетен бял килим с дълги туфи) ширина 1,80 м; дължина 4 метра.

Бяла пътека (плетен бял килим с дълги туфи) ширина 1,80 м; дължина 4 метра.

Цена: 100 лв.