Оборудване под наем

Вилица, голяма „Тривия“ 18/10 (салата; ястие)

Вилица, голяма „Тривия“ 18/10 (салата; ястие)

Цена: 0,6 лв.