Оборудване под наем

Екран за мултимедия – 180 х 200 см, на стойка

Екран за мултимедия – 180 х 200 см, на стойка

Цена: 54,00 лв.