Оборудване под наем

Кръгла бюфетна кетъринг маса Ф 330 см.

Кръгла бюфетна кетъринг маса Ф 330 см.