Оборудване под наем

Кръгла покривка – Colors

Кръгла покривка – Colors

Размери: Кръгла Ф 300 см.

Цена: 25,00 лв.