Оборудване под наем

Лилаво – ламе / включително капак/

Лилаво – ламе / включително капак/

Цена: 1,60 лв.