Оборудване под наем

Лъжица, голяма „Тривия“ 18/10

Лъжица, голяма „Тривия“ 18/10

Цена: 0,6 лв.