Оборудване под наем

Лъжица за десерт „Тривия“ 18/10

Лъжица за десерт „Тривия“ 18/10

Цена: 0,6 лв.