Оборудване под наем

Микробус

Микробус

Транспортни услуги в гр. София – 60 лв.

(доставка и прибиране на заявено оборудване и посуда)

включително товаро-разтоварни дейности, без позициониране на място

Транспортни услуги – извън гр. София

Цена на километър – пробег в дветве посоки – 0,50 лв./км.

Цена: 60,00 лв.