Оборудване под наем

Микробус

Микробус

Транспортни услуги в гр. София – 80 лв.

(доставка и прибиране на заявено оборудване и посуда)

включително товаро-разтоварни дейности, без позициониране на място

Транспортни услуги – извън гр. София

Цена на километър – пробег в дветве посоки – 0,65 лв./км.

Цена: 80 лв.