Оборудване под наем

Нож, голям „Тривия“ 18/0 (основен; салата)

Нож, голям „Тривия“ 18/0 (основен; салата)

Цена: 0,54 лв.