Оборудване под наем

Панера за сервиране на хляб и печива

Панера за сервиране на хляб и печива

Цена: 2,5 лв.