Оборудване под наем

Пластмасов стол

Пластмасов стол

Цена: 1,80 лв.