Оборудване под наем

Полукръг маса

Полукръг маса

Размери: 1/2 от кръг с диаметър 2 м.

Цена: 30 лв.