Оборудване под наем

Маса полукръг под наем

Маса полукръг под наем

Размери: 1/2 от кръг с диаметър 2 м.

Цена: 25 лв.