Оборудване под наем

Стойка за дистанционен микрофон – ниска настолна или висока

Стойка за дистанционен микрофон – ниска настолна или висока

Цена: 10,00 лв.