Оборудване под наем

Стойка за шампаниера

Стойка за шампаниера

Цена: 10 лв.