Оборудване под наем

Стойка за шампаниера

Стойка за шампаниера

Цена: 8,57 лв.