Оборудване под наем

Стъклен шот – 30 мл.; в.: 51 мм

Стъклен шот – 30 мл.; в.: 51 мм

Цена: 0,6 лв.