Оборудване под наем

Стъклен шот – 40 мл.; в.: 68 мм

Стъклен шот – 40 мл.; в.: 68 мм

Цена: 0,6 лв.