Оборудване под наем

Стъклен шот – 42 мл.; в.: 90 мм

Стъклен шот – 42 мл.; в.: 90 мм

Цена: 0,6 лв.