Оборудване под наем

Стъклен шот – 42 мл.; в.: 90 мм

Стъклен шот – 42 мл.; в.: 90 мм

Цена: 1 лв.