Оборудване под наем

Сцена – практикабъл с размери 200 х 100 см.

Сцена – практикабъл с размери 200 х 100 см.

Цена: 28,80 лв.