Оборудване под наем

Червена пътека от мокет , р-ри: 1 х 4 метра

Червена пътека от мокет , р-ри: 1 х 4 метра

Цена: 30,00 лв.