Оборудване под наем

Червена пътека , персийски тип, р-ри: 2 х 10 метра

Червена пътека , персийски тип, р-ри: 2 х 10 метра

Цена: 240,00 лв.