Оборудване под наем

Шатра Аthena – пагода професионален клас 25кв.м

Шатра Аthena – пагода професионален клас 25кв.м

Площ – 25м2 Височина на светъл отвор – 2,50 до 2,80 м.
Височина на върха 3,75 м.
Шатрите могат да се уплътнят помежду си при дъжд
Цена – 660.00 лв. за период до 24 часа
Цената е без включен транспорт
В случаите, когато се налага, допълнително се калкулират командировъчни и нощувки на екипа за монтаж и демонтаж.

Цена: 660 лв.