Оборудване под наем

Шатра Аthena – пагода професионален клас 25кв.м

Шатра Аthena – пагода професионален клас 25кв.м

Площ – 25м2 Височина на светъл отвор – 2,50 до 2,80 м.
Височина на върха 3,75 м.
Шатрите могат да се уплътнят помежду си при дъжд

В случаите, когато се налага, допълнително се калкулират командировъчни и нощувки на екипа за монтаж и демонтаж.

Размери: Размери - 5 х 5 м.
Светъл отвор - h 2,80 м.
Височина до върха - 4,50 м .