Оборудване под наем

Шатра Alu Smart 10 двускатен покрив. Големина от 50кв.м до 700кв.м.

Шатра Alu Smart 10 двускатен покрив. Големина от 50кв.м до 700кв.м.

Ширина – 10 м. Дължина – неограничена
Височина на светъл отвор – 2.80 м.
Височина на билото – 4.60 м. Отстояние между колоните – 5 м.

Шатра с двускатен покрив , професионален клас – 10 х 10 м. – 100 кв.м. 1980,00 лв.
Шатра с двускатен покрив , професионален клас – 10 х 15 м. – 150 кв.м. 2970,00 лв.
Шатра с двускатен покрив , професионален клас – 10 х 20 м. – 200 кв.м. 3960,00 лв.
Шатра с двускатен покрив , професионален клас – 10 х 25 м. – 250 кв.м. 4950,00 лв.
Шатра с двускатен покрив , професионален клас – 10 х 30 м. – 300 кв.м. 5940,00 лв.
Шатра – професионален клас над 300 кв.м. – Цена за квадратен метър 19,8 лв.

Осветление за шатра Alu Smart, включително окабеляване

Осветление за шатра Alu Smart включително окабеляване (топла жълта; метал халоген) 50,00 -150 лв.
Полилей за шатра Alu Smart – Ф 120 см ; 24 крушки 400,00 лв.
Звездно небе. 100 лампички в квадратен метър – RGB ; цена за квадратен метър 8,57 лв.
LED Par – RGB осветление – окачено или подсветки без управлвние. Цена за брой 25,00 лв.

Подова конструкция за шатра Alu Smart и подиуми

Дървен касетъчен под. Цена за квадратен метър 12 лв.
Мокет за подова конструкция с цветове по каталог ( вкл. полагане) 8,5 лв.

Лайнинг за шатра Alu Smart

Лайнинг за покрива на шатрата (обличане с драпиран бял плат) Цена за кв.метър 4,5 лв.
Лайнинг за стените на шатрата (пердета от бял плат) Цена за кв.метър 4,5 лв.
Лайнинг за вертикалните колони на шатрата ( бял плат) Цена за брой 20,00 лв.

Посочената цена включва осветление на шатрата.

Цената е базова, без включен ДДС и транспорт до мястото за монтаж.
В случаите, когато се налага, допълнително се калкулират командировъчни и нощувки на екипа за монтаж и демонтаж.

Размери: Според необходимостта