Оборудване под наем

Шатра Alu Hall 15 двускатен покрив 75кв.м – 600кв.м

Шатра Alu Hall 15 двускатен покрив 75кв.м – 600кв.м

Височина, светъл отвор – 2.80 м. Височина на билото – 5.37 м.
Шатра 150 кв.м. (15х10м.) – 2670.00 лв.
Шатра 225 кв.м. (15х15м.) – 4005.00 лв.
Шатра 300 кв.м. (15х20м.) – 5340.00 лв.

Посочените цени включват осветление, монтаж и демонтаж. Цените са без включен ДДС и транспорт. В случаите, когато се налага, допълнително се калкулират командировъчни и нощувки на екипа за монтаж и демонтаж.

Цена: 17,80 кв.м./ лв.