Оборудване под наем

Шатра Alu Hall 20 двускатен покрив 200кв.м – 1000кв.м

Шатра Alu Hall 20 двускатен покрив 200кв.м – 1000кв.м

Ширина – 20 м. Дължина – на модули през 5 м.
Височина, светъл отвор – 2.80 м. Височина на билото – 6.75 м.

Шатра 400 кв.м. (20х20м.) – 7920.00 лв.
Шатра 600 кв.м. (20х30м.) – 11 880.00 лв.
Шатра 800 кв.м. (20х40м.) – 15 840.00 лв.

Цените са базови, без включен ДДС и транспорт.

В случаите, когато се налага, допълнително се калкулират транспортни разходи, командировъчни и нощувки на екипа за монтаж и демонтаж.

Размери: размер - неограничени