Оборудване под наем

Шатра Alu Hall 20 двускатен покрив 200кв.м – 1000кв.м

Шатра Alu Hall 20 двускатен покрив 200кв.м – 1000кв.м

Ширина – 20 м. Дължина – на модули през 5 м.
Височина, светъл отвор – 2.80 м. Височина на билото – 6.75 м.

Шатра 400 кв.м. (20х20м.) – 7120.00 лв.
Шатра 600 кв.м. (20х30м.) – 10 680.00 лв.
Шатра 800 кв.м. (20х40м.) – 14 240.00 лв.

Посочените цени включват осветление, монтаж и демонтаж. Цените са без включен ДДС и транспорт. В случаите, когато се налага, допълнително се калкулират командировъчни и нощувки на екипа за монтаж и демонтаж.

Цена: 17,80 кв.м./ лв.